CÔNG TY GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÍ ANH

GIA SƯ TRÍ ANH
Hỗ trợ: 04 666 23526 / 090 175 3239

1. HD – 32290 – Luyện Chữ Đẹp – Toán – Tiếng Việt – Nguyễn Tuân

Mã lớp: 32290
Môn dạy: Luyện Chữ Đẹp - Toán - Tiếng Việt
Khu vực: Nguyễn Tuân
Học phí: 250K
Lịch học: Thoa thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam học trung bình
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 28/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

2. HD – 32284 – Toán – Royal city

Mã lớp: 32284
Môn dạy: Toán lớp 1
Khu vực: Royal city
Học phí: 200k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS học trung bình
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 28/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

3. HD – 32286 – Văn – Nguyễn Khoái (gần bến xe Lương Yên)

Mã lớp: 32286
Môn dạy: Văn lớp 7
Khu vực: Nguyễn Khoái (gần bến xe Lương Yên)
Học phí: 130k
Lịch học: Thả thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam học trung bình
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 28/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

4. HD – 32284 – Toán – Tiếng việt – Ngõ 13 Tả Thanh Oai, Thanh Trì (gần cấu Tó)

Mã lớp: 32284
Môn dạy: Toán - Tiếng việt lớp 3+5
Khu vực: Ngõ 13 Tả Thanh Oai, Thanh Trì (gần cấu Tó)
Học phí: 100k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 3 buổi /tuần
Học sinh: 2 HS học trung bình
Yêu cầu: SV nam có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 28/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

5. HD – 32270 – Lý – Time City

Mã lớp: 32270
Môn dạy: Lý lớp 12
Khu vực: Time City
Học phí: 150k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 1 buổi/tuần
Học sinh: HS nữ
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 28/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

6. HD – 32291 – Lý – Hàng Lược, Hoàn Kiếm

Mã lớp: 32291
Môn dạy: Lý lớp 8
Khu vực: Hàng Lược, Hoàn Kiếm
Học phí: 120k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS học trung bình
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 28/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

7. HD – 32208 – Toán – Time city

Mã lớp: 32208
Môn dạy: Toán 9
Khu vực: Time city
Học phí: 300k-350k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nữ học giỏi
Yêu cầu: GV nữ có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 03/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

8. HD – 32206 – Toán – Gần Đại Học Quốc Gia

Mã lớp: 32206
Môn dạy: Toán nâng cao
Khu vực: Gần Đại Học Quốc Gia
Học phí: 150k-200k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: Học viên nữ thi cao học
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm chuyên toán nâng cao
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 03/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

9. HD – 32203 – Toán – Tiếng việt – Vũ Xuân Thiều Long Biên

Mã lớp: 32203
Môn dạy: Toán - Tiếng việt lớp 3
Khu vực: Vũ Xuân Thiều Long Biên
Học phí: 120k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS học trung bình
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 02/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

10. HD – 32201 – Tiếng Anh – Ga Giáp Bát

Mã lớp: 32201
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 7
Khu vực: Ga Giáp Bát
Học phí: 150k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS học trung bình
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm y/c sư phạm anh
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 01/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

11. HD – 32200 – Toán – Phố Yên Lạc Kim Ngưu

Mã lớp: 32200
Môn dạy: Toán 8
Khu vực: Phố Yên Lạc Kim Ngưu
Học phí: 150k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nam học khá
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 01/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

12. HD – 32199 – Toán – Tiếng Việt – Vạn phúc Hà đông

Mã lớp: 32199
Môn dạy: Toán - Tiếng Việt lớp 1
Khu vực: Vạn phúc Hà đông
Học phí: 120k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 01/08/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

Gửi yêu cầu nhanh

Mã lớp

Mô tả gia sư (Kèm theo SĐT)