CÔNG TY GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÍ ANH

GIA SƯ TRÍ ANH
Hỗ trợ: 04 666 23526 / 090 175 3239

1. HD – 32197 – Tiếng Anh – Mai Động

Mã lớp: 32197
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 7
Khu vực: Mai Động
Học phí: 130k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS học trung bình
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 31/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

2. HD – 32196 – Tiếng Anh – Lê Trọng Tấn Thanh Xuân

Mã lớp: 32196
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 5
Khu vực: Lê Trọng Tấn Thanh Xuân
Học phí: 300k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nam học khá
Yêu cầu: GV co kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 29/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

3. HD – 32195 – Toán – Tiếng Việt – Lê Trọng Tấn Thanh Xuân

Mã lớp: 32195
Môn dạy: Toán - Tiếng Việt lớp 5
Khu vực: Lê Trọng Tấn Thanh Xuân
Học phí: 300K
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nam học khá
Yêu cầu: GV nữ có kinh nghiệm dạy tốt
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 29/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

4. HD – 32194 – Văn – Ngã Tư sở

Mã lớp: 32194
Môn dạy: Văn lớp 6
Khu vực: Ngã Tư sở
Học phí: 250k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nữ học khá
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 29/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

5. HD – 32193 – Tiếng Anh – Ngã Tư sở

Mã lớp: 32193
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 6
Khu vực: Ngã Tư sở
Học phí: 300k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nữ học khá
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 29/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

6. HD – 32191 – Tiếng Nhật – Bà Triệu Hai Bà Trưng

Mã lớp: 32191
Môn dạy: Tiếng Nhật lớp 7
Khu vực: Bà Triệu Hai Bà Trưng
Học phí: 200k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nữ học khá
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 29/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

7. HD – 32189 – Toán – Cảm Hội Lò Đúc

Mã lớp: 32189
Môn dạy: Toán lớp 12
Khu vực: Cảm Hội Lò Đúc
Học phí: 130k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nữ học trung bình
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 29/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

8. HD – 32186 – Tiếng Anh – Văn – Phố Yên Lạc Kim Ngưu

Mã lớp: 32186
Môn dạy: Tiếng Anh - Văn lớp 8
Khu vực: Phố Yên Lạc Kim Ngưu
Học phí: 150k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nam học khá
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 29/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

9. HD – 32185 – Toán – Tiếng việt – Hàng Nón

Mã lớp: 32185
Môn dạy: Toán - Tiếng việt lớp 5
Khu vực: Hàng Nón
Học phí: 250k
Lịch học: Học 1b/2h (từ 6-8h)
Số buổi/Tuần: 3 buổi/tuần
Học sinh: HS nữ học khá
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 29/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

10. HD – 32182 – Tiếng Anh – Hoàng Quốc Việt

Mã lớp: 32182
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 5 lên 6
Khu vực: Hoàng Quốc Việt
Học phí: 250K
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2 buo/tuần
Học sinh: HS nam học trung bình
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 26/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

11. HD – 32180 – Tiếng Anh – Yên Phụ

Mã lớp: 32180
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 10
Khu vực: Yên Phụ
Học phí: 120k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 3 buổi/tuần
Học sinh: hs học trung bình
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 25/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

12. HD – 32179 – Tiếng Anh – Ngọc Thuy

Mã lớp: 32179
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 7
Khu vực: Ngọc Thụy
Học phí: 150k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 5 buổi/tuần
Học sinh: 2HS nam học trung bình
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 25/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

Gửi yêu cầu nhanh

Mã lớp

Mô tả gia sư (Kèm theo SĐT)