CÔNG TY GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÍ ANH

GIA SƯ TRÍ ANH
Hỗ trợ: 04 666 23526 / 090 175 3239

1. HD – 32178 – Toán – Tiếng Anh – Trần Thánh Tông Bạch Đằng

Mã lớp: 32178
Môn dạy: Toán - Tiếng Anh lớp 5
Khu vực: Trần Thánh Tông Bạch Đằng
Học phí: Theo gv
Lịch học: Theo gv
Số buổi/Tuần: Theo gv
Học sinh: HS học tring bình
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 25/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

2. HD – 32177 – Tiếng Anh – Thượng Đình Thanh Xuân

Mã lớp: 32177
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 11
Khu vực: Thượng Đình Thanh Xuân
Học phí: Theo gv
Lịch học: Theo gv
Số buổi/Tuần: Theo gv
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 25/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

3. HD – 32176 – Tiếng Anh – Nguyễn Lương Bằng

Mã lớp: 32176
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 2
Khu vực: Nguyễn Lương Bằng
Học phí: 300k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam học khá
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 25/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

4. HD – 32174 – Toán -Tiếng việt – Luyện Chữ – Royal City

Mã lớp: 32174
Môn dạy: Toán -Tiếng việt - Luyện Chữ lớp 2
Khu vực: Royal City
Học phí: 200-250k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 3 buổi/tuần
Học sinh: HS nữ học khá
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 24/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

5. HD – 32172 – Tiếng Anh – Nguyễn Lương Bằng

Mã lớp: 32172
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 2
Khu vực: Nguyễn Lương Bằng
Học phí: 300k
Lịch học: Thả thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam học khá
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 24/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

6. HD – 32169 – Văn – Khu Đô Thị Văn Khê Hà Đông

Mã lớp: 32169
Môn dạy: Văn lớp 6
Khu vực: Khu Đô Thị Văn Khê Hà Đông
Học phí: 120k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 24/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

7. HD – 32168 – Toán – Khu Đô Thị Văn Khê Hà Đông

Mã lớp: 32168
Môn dạy: Toán 6
Khu vực: Khu Đô Thị Văn Khê Hà Đông
Học phí: 120k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 24/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

8. HD – 32167 – Tiếng Anh – Khu Đô Thị Văn Khê Hà Đông

Mã lớp: 32167
Môn dạy: Tiếng Anh 6
Khu vực: Khu Đô Thị Văn Khê Hà Đông
Học phí: 120k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 24/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

9. HD – 32164 – Văn – KĐT Ngôi Nhà Mơi Đại Lộ Thăng Long

Mã lớp: 32164
Môn dạy: Văn lớp 6
Khu vực: KĐT Ngôi Nhà Mơi Đại Lộ Thăng Long
Học phí: 300k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 21/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

10. HD – 32163 – Toán – KĐT Ngôi Nhà Mơi Đại Lộ Thăng Long

Mã lớp: 32163
Môn dạy: Toán lớp 6
Khu vực: KĐT Ngôi Nhà Mơi Đại Lộ Thăng Long
Học phí: 300k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 21/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

11. HD – 32162 – Tiếng Anh – Trần Duy Hưng

Mã lớp: 32162
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 8
Khu vực: Trần Duy Hưng
Học phí: 200k
Lịch học: Thỏa thuận học 2h/1buoi
Số buổi/Tuần: 3buoi/tuần
Học sinh: HS học trung bình
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 21/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

12. HD – 32161 – Tiếng Anh – Hàng Bún Hoàn Kiếm

Mã lớp: 32161
Môn dạy: Tiếng Anh lớp 11
Khu vực: Hàng Bún Hoàn Kiếm
Học phí: 200k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 2buoi/tuần
Học sinh: HS nam học bình thường
Yêu cầu: GV Nam có kinh nghiệm
Tình trạng: Cần gấp
Ngày đăng: 21/07/2017
Liên hệ nhận lớp: SMS/CALL 096 483 6006

Gửi yêu cầu nhanh

Mã lớp

Mô tả gia sư (Kèm theo SĐT)